fbpx

Fizjoterapia stomatologiczna

Terapia stomatologiczna nakierowana jest na leczenie objawów związanych z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Objawów tych zaburzeń jest wiele, należą do nich: ból i sztywność mięśni żucia, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych – ich ból, trzaski czy zapalenie stawu, ograniczenie ruchomości otwarcia czy asymetria ruchu żuchwy,
ból w okolicy skroni, czoła czy potylicy, ból za gałką oczną, ból zębów, zaburzenia połykania a także odczucia pisków czy szumów w uszach.
Leczenie fizjoterapeutyczne skupia się na pracy z tkankami miękkimi w obrębie twarzy, głowy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa przywracając ich prawidłowe napięcie, wprowadzeniu ćwiczeń stabilizujących i koordynujących staw skroniowo-żuchwowy oraz edukacji pacjenta.
Fizjoterapia stomatologiczna sprawdza się z powodzeniem także: przy wspomaganiu leczenia ortodontycznego czy protetycznego, po leczeniu chirurgicznym np. po ekstrakcji zęba czy wszczepieniu implantu, przy zaburzeniach czucia twarzy po zabiegach operacyjnych, w stanach po urazach w obrębie kości twarzoczaszki, przy występowaniu bruksizmu.

EN//

Dental physiotherapy

Dental physiotherapy is aimed at treating disorders related to temporomandibular disorders. There are many symptoms of these disorders, the same to them: and the stiffness of the masticatory muscles, dysfunctions pain in temporomandibular pain – their pain, crackling or joint inflammation limiting the mobility of the opening or asmetry of the movement of the mandible,

in the area of ​​the temple, forehead or the back of the head, pain behind eye pain, pain, pain, tastes, also dysphagia and the sensation of squeaking or tinnitus.

Physiotherapeutic treatment focused on working with parental tissues.

Dental physiotherapy works well with the procedure: when supporting or prosthetic or prosthetic treatment, following surgical prescriptions, eg. Try to implant or implant an implant in the case of personality disorders after surgery, in conditions after injuries in the craniofacial actions, in the presence of bruxism.