fbpx

Fizjoterapia uroginekologiczna

Terapia uroginekologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią schorzeń w obrębie miednicy. Rodzaj terapii uzależniony jest od indywidualnego problemu, przy czym opiera się ona na pracy manualnej, pracy z oddechem, nauki świadomości ciała, nauki odpowiednich ćwiczeń czy ergonomii pracy.
Wskazania do wizyty u fizjoterapeuty uroginekologicznego:

  • schorzenia urologiczne (nietrzymanie moczu, częstomocz,problemy z mikcją, nawracające zapalenia dróg moczowych)
  • schorzenia ginekologiczne ( przygotowanie do porodu, pomoc w powrocie do aktywności po połogu, bolesne stosunki po porodzie, terapię blizny po cesarskim cięciu, rozejście mięśni prostych brzucha, wspomaganie leczenia niepłodności, bolesne miesiączki, obniżenie narządu rodnego, endometrioza)
  • schorzenia proktologiczne (nietrzymanie stolca, nietrzymanie gazów, osłabienie zwieracza odbytu, zaparcia),
  • dolegliwości bólowe narządów płciowych, wulwodynia, pochwica, brak satysfakcji seksualnej

Terapię uroginekologiczną w naszych gabinetach świadczy mgr Marta Schiller

EN//

Urogynecological therapy deals with the prevention, diagnosis and therapy of pelvic diseases. The type of therapy depends on the individual problem, and it is based on manual work, working with the breath, learning body awareness, learning appropriate exercises or work ergonomics.

Indications for a visit to the urogynecological physiotherapist

  • urological diseases (urinary incontinence, pollakiuria, problems with micturition, recurrent inflammation of the urinary tract)
  • gynecological diseases (preparation for childbirth, help in returning to activity after the puerperium, painful intercourse after childbirth, treatment of scarring after cesarean section, dehiscence of the abdominal straight muscles, support for infertility treatment, painful menstruation, depletion of the reproductive organ, endometriosis)
  • proctological diseases (fecal incontinence, gas incontinence, weakness of the anal sphincter, constipation),
  • pain in the genital organs, vulvodynia, vaginismus, sexual dissatisfaction

Urogynecological physiotherapy in our offices is provided by Marta Schiler, Master of Physiotherapy.