fbpx

Fizjoterapia wisceralna

Fizjoterapia wisceralna jest metodą leczenia holistycznego, która skupia się na wzajemnych powiązaniach pomiędzy układem mięśniowo – szkieletowym a narządami wewnętrznymi.
Cały układ mięśniowo – szkieletowe bezpośrednio wpływa na położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne oddziałują na stan zdrowia kręgosłupa, obręczy biodrowej, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi. Nieprawidłowa postawa ciała, skolioza, operacja, zapalenia tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą łatwo powodować dysfunkcję różnych narządów. W konsekwencji w podrażnionych narządach powstaje napięcie, które jest przenoszone na układ mięśniowo – szkieletowy. Na przykład zapalenie pęcherza moczowego lub zaparcia mogą prowadzić do problemów ze stawami biodrowym lub odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Terapeuta po dokładnie przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem odnośnie jego aktualnych dolegliwości oraz przebytych chorób oraz dokładnym badaniu palpacyjnym diagnozuje problem pacjenta.

Zabieg polega na wykonaniu przez terapeutę odpowiednio dobranych technik manualnych na przedniej ścianie brzucha, które rozluźniają powięź jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy a oprócz stymulacji narządów wewnętrznych do ich prawidłowej funkcji poprawia się jakość całego narządu ruchu co przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych objętych nim obszarów.

Terapia wisceralna z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w ostrych jak i przewlekłych schorzeniach w obrębie jamy brzusznej, zaburzeniach metabolizmu czy trawieniu, schorzeniach ginekologicznych ale także w przypadkach takich jak: ostre czy przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa oraz stawów obwodowych, zwyrodnienia stawów, migreny i bóle głowy.

W naszych Gabinetach fizjoterapię wisceralną wykonuje mgr Paulina Hermanowska

EN//

Visceral physiotherapy is a holistic treatment method that focuses on the interrelationships between the musculoskeletal system and internal organs.

The entire musculoskeletal system directly influences the position of organs in the body, and conversely, the internal organs influence the health of the spine, pelvic girdle, ribs, shoulder girdle, muscles and fascia. Poor body posture, scoliosis, surgery, inflammation of tissues and organs, malnutrition, or emotional stress can easily cause dysfunction of various organs. As a consequence, the irritated organs develop a tension that is transferred to the musculoskeletal system. For example, cystitis or constipation can lead to problems with the hip joints or the lumbar spine. The therapist, after a thorough interview with the patient regarding his current ailments and past illnesses, and a thorough palpation examination, diagnoses the patient’s problem. The procedure involves the therapist performing carefully selected manual techniques on the anterior abdominal wall, which loosen the fascia of the abdominal cavity, chest and pelvis, and in addition to stimulating the internal organs to their proper function, the quality of the entire musculoskeletal system improves, which translates into a reduction of pain in the areas affected by it. .

Visceral therapy will be successful not only in acute and chronic diseases in the abdominal cavity, metabolism or digestion disorders, gynecological diseases, but also in cases such as: acute or chronic pain in the spine and peripheral joints, joint degeneration, migraines and headaches.

In our physiotherapy offices, visceral physiotherapy is performed by Paulina Hermanowska, Master of Physiotherapy