fbpx

Kinesiotaping

Plastrowanie dynamiczne – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu ciała plastrami o specjalnej strukturze i właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry. Odpowiednia aplikacja powoduje efekt terapeutyczny. Kinesiotaping znajduje zastosowanie m.in. podczas leczenia urazów i ograniczeń ruchomości, obrzęków limfatycznych, przy zespołach bólowych np. łokieć tenisisty, rwa kulszowa, ostroga piętowa, oraz podczas korekcji wad postawy.

EN// Kinesiology taping

Kinesiology taping – a therapeutic method consisting in sticking the body with patches of a special structure and properties similar to human skin. Proper application causes a therapeutic effect. Kinesiotaping is used, among others when treating injuries and limitation of mobility, lymph edema, in pain syndromes, e.g. tennis elbow, sciatica, heel spur, and during correction of posture defects.