Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty

First visit with a PT.

Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta przeprowadzi szczegółowy wywiad i badanie, następnie na jego podstawie dobierze i wykona odpowiednią terapię oraz zastosuje techniki łagodzące ból i dyskomfort. W zależności od dolegliwości z jaką się zgłaszasz, dobierze także odpowiednie ćwiczenia domowe lub metody autoterapii przedłużające efekty terapii w gabinecie. Podczas pierwszego spotkania fizjoterapeuta poprosi Cię o podpis na dokumentach elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możesz zapoznać się z ich treścią również tutaj -> wymagane zgody.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty z fizjoterapeutą?

EN // During the first visit, the physiotherapist will conduct a detailed interview and examination, then, on the basis of this, he will select and perform appropriate therapy and apply techniques to alleviate pain and discomfort. Depending on the ailment you report, he will also select appropriate home exercises or self-therapy methods that extend the effects of therapy. During the first meeting, the physiotherapist will ask you to sign electronic documents in accordance with applicable regulations. You can also read their content here -> consents required

How to prepare for the first visit with a physiotherapist?

cena: 180 zł

czas trwania wizyty: do 60 min