fbpx

Terapia blizny

Mobilizacja blizny, którą wykonuje fizjoterapeuta, jest skuteczną metodą zmiękczania, uruchamiania i poprawy estetyczności blizny. Fizjoterapeuta wykorzystuje różne metody pracy z blizną, w zależności od etapu jej gojenia. Terapia manualna, pinoterapia, suche igłowanie czy kinesiotaping to najpopularniejsze z metod wykorzystywanych przez fizjoterapeutów podczas pracy z blizną. Terapeuta podczas wizyty ocenia stan blizny, a także okolicznych tkanek i opracowuje najskuteczniejszy plan działania.

Oprócz pracy w gabinecie pacjent otrzymuje instruktaż jak pracować z blizną i otaczającymi ją tkankami w domu.

Mobilizacja blizny i wizyty u fizjoterapeuty pozwolą zapobiec długofalowym powikłaniom związanym z nieprawidłową mobilnością blizny, zrostów powstałych w jej okolicy czy wytworzonym bliznowcom tj. m.in. przykurcze mięśniowe, ograniczenia ruchomości stawów, zaburzenia czucia, bóle w okolicy samej blizny jak i oddalonych od niej okolic.

EN//

Scar physiotherapy

Scar mobilization, performed by a physical therapist, is an effective method of softening, activating and improving the aesthetics of the scar. The physical therapist uses different methods of working with a scar, depending on the stage of its healing. Manual therapy, pinotherapy, dry needling or kinesiotaping are the most popular methods used by physiotherapists when working with a scar. During the visit, the therapist assesses the condition of the scar, as well as the surrounding tissues, and develops the most effective therapy plan. In addition to working in the PT’s office, the patient receives instructions on how to work with the scar and the surrounding tissues at home.The mobilization of the scar and visits to the physiotherapist will prevent long-term complications related to improper mobility of the scar, adhesions in its vicinity or keloids, i.e. muscle contractures, restriction of joint mobility, sensory disturbances, pain in the area of the scar itself and in distant areas.